1550 

שם מלא של הנרשם למחנה:: *
מתאמן/ת בקבוצה : *
תעודת זהות של השחקן: *
תאריך לידה של הילד/ה: *
בחר תאריך
 
בני/בתי סובל מאלרגיה או רגישות כל שהיא: *
במידה וענית כן אנא תאר את המגבלה:
אני קראתי תקנון האתר ותנאי השימוש ואני מסכים/ה להם: *
אנו הורי השחקן מצהירים שהפרטים בטופס זה נכונים: *