קבוצת הבוגרות
מספרשם שחקןעמדהתאריך לידה
1באזוב ליאןשוער14/12/2008
1שדה מיקהמקשר17/02/2009
2משה נועהמקשר26/10/2001
4אמיתי יעלמקשר24/08/1999
5בנאטאס יעלפיבוט24/10/1974
6צויק מאיהמקשר27/05/1981
9מוטאי מיכלפינה03/06/1974
11נוי ענבלפינה27/08/1979
12הורוביץ יעלפינה04/01/1982
14קשת נסמקשר04/11/2001
17אלבז רויטר יעלמרכז03/06/1979
21פרידמן יעלמרכז09/01/2001
44כספי נעהמקשר04/06/1997
55הלר נועםשוער02/01/2004

בעלי תפקידים

מאמן: פיני דרוקר

פיזיותרפיסט: ראובן ברק